47Shop mượn Video của 1 người trên Youtube để gửi đến quá anh chị nào quan tâm.

Mua Newifi 3 D2 tại 47shop: https://shp.ee/p9pmr2s

 

 

 

Còn dưới đây là Cách kết nối Dcom 4G với router wifi chạy openwrt, xwrt đơn giản