1. Nguyên Seal

Anh lấy nguyên seal nhà máy gọi là nguyên seal

nguyên seal chưa có gì hết ngoài youtube

nhưng xui thay trong số box nguyên seal thì có 5% là bị lỗi youtube

vì vậy mà sinh ra gói thứ 2

2. Test Youtube

con nào lỗi youtube bên em bỏ ra và đi bảo hành

3. Test Youtube + cài app

Test youtube và cài luôn các app giải trí, nghe nhạc, xem phim, bóng đá ..