Nhiều Android Box xem Youtube không lên được HD 720, chỉ 360, chưa nói tới Full HD 1080p, vậy mà Remix Mini 16GB xem Youtube lên tới 1440p, tức 2K một cách mượt mà.

Đồng ý là cách cài đặt là một chuyện nhưng box phải hỗ trợ mới là vấn đề chính.

 

 Mua remix mini
CLICK MUA NGAY