HƯỚNG DẪN FIX LỖI KHÔNG TẢI ĐƯỢC PHỤ ĐỀ TỪ SUBSCREEN TRONG KODI

 

KODI4VN:

Đã fix lỗi phụ đề cho #subscene (Đã test trên #Kodi17.x và Kodi18.x)
- Chú ý cập nhật script.module.cfscrape từ repo #Kodi4VN (mới nhất hiện tại v1.9.4.3)
- Chú ý cập nhật service.subtitles.subscene từ repo Kodi4VN (mới nhất hiện tại v1.7.2.2)