Tình cờ tôi thấy video clip này trên Youtube nên tôi đưa vào đây để anh chị tham khảo. Tôi không bàn tới cách test như vậy là hợp lý hay chưa hay gì cả. Mọi nhận xét đánh giá tự các anh chị rút ra nhé.