Vi xử lý Allwinner

Bộ nhớ trong Nand Flash 16GB Samsung

Tản nhiện to

 

 

Mua remix mini
CLICK MUA NGAY